Værstasjon Drammen Havn

Nedbør siste 48 timer

Temperatur siste 48 timer
Lufttemperatur _____ Sjøtemperatur _____

Lufttrykk siste 48 timer

Vindhastighet siste 48 timer
Vindhastighet _____ Vindretning_____

Luftfuktighet siste 48 timer

Vannstand siste 48 timer


Forbehold om avvik.